Fysioterapi

Vi hjælper dig med smerterne
Klinikbehandling

Nørre Snede Fysioterapi, Akupunktur og Træning er en veletableret klinik, som i mange år har kunnet tilbyde en bred vifte af behandlingsmuligheder.

Langt de fleste klienter behandles på klinikken, hvor der findes alt nødvendigt udstyr til at varetage de opgaver, der stilles. En moderne fysioterapi klinik skal i dag kunne tilbyde venlige og store behandlingskabiner samt masser af plads til træning og undersøgelse. Klinikken er gennem årene udvidet til at opfylde disse kriterier. Vi føler os rustede til at tage dit problem alvorligt – og gøre noget ved det!

  • Fysioterapi

  På baggrund af en grundig samtale og ikke mindst undersøgelse opsætter vi i fællesskab en målsætning for det videre forløb. således at vi afstemmer dine og vores forventninger til behandlingen.

  Ud fra din problemstiling vælges og kombineres fysioterapeutiske teknikker og træningsmetoder. Vævsbehandling, mobilisering, afspænding, udspænding, instruktion i specikke træningsøvelser som styrker og stabiliserer kan være eksempler på en behandlingssammensætning.

  Gennem fysioterapi som er bredt favnende i metoder og som udgangspunkt behandler hele kroppen, søger vi at genoprette kroppens “balance” og funktioner. Det kan være efter et traume eller problemstillinger, som er opstået over tid. Biomekaniske-, motoriske-, neurologisk- eller smertermæssige problemstillinger kan være vores afsæt for behandling og træning for at genoprette funktionen i væv og led.

  • Idrætsskader

  Heldigvis fylder idræt meget i danskernes hverdag. Det er baggrunden for en sund sjæl og krop. Uheldigvis oplever mange mennesker også de skader der af og til følger i kølvandet på den fysiske belastning.

  Som aktive idrætsudøvere og behandlere gennem mange år har vi beskæftiget os med forebyggelse og behandling af idrætskader i vores daglige arbejde.

  Vi behandler såvel den ambitiøse eliteudøver som motionisten, der gerne vil kunne løbe rundt om søen. Skaderne er ofte begrundet i forkert træning eller overbelastning af led, sener og muskler. Vi har ekspertisen til at analysere baggrunden for din skade og give dig den rette behandling – samt ikke mindst rådgivning om, hvordan du undgår tilbagefald. Ring og spørg til råds!

  • Rygbehandling

  Rygsmerter er den hyppigst forekommende lidelse i den danske befolkning. Behandlingen af ryglidelser udgør over 50 % af vores daglige arbejde på klinikken!

  Derfor har vores fokus gennem mange år været på at uddanne os på et meget højt niveau i forhold til behandling af mekaniske rygsmerter. Vi gennemfører kurser, som gør os til specialister i rygsygdomme, og vi er defor i stand til at tilbyde dig en grundig og faglig korrekt undersøgelse, som munder ud i et behandlings- og træningstilbud, du kan bruge til noget.

  Vi springer aldrig over, hvor gærdet er lavest, og du vil derfor kunne stole på vores faglighed og grundighed i behandlingen af netop dit rygproblem. Sideløbende med det individuelle behandlingstilbud kører vi konstant et specialiseret ryghold, der bruges til opfølgning på behandlingen.

  Har du spørgsmål til os om din ryg, er du velkommen til at ringe og høre nærmere.

  • Neurologisk sygdom

  Neurologiske sygdomme omfatter en bred vifte af lidelser, som alle på hver deres måde påvirker nervesystemet og dermed funktionen af kroppen.

  Fysioterapeuter er specielt uddannede til at forestå genoptræningen og behandlingen af følgerne efter neurologiske lidelser. Der kan være tale om følger efter en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, hvor der eventuelt opstår lammelser i dele af kroppen.

  Sygdomme som muskelsvind eller dissemineret sclerose er også eksempler på lidelser, som kan have stor gavn af fysioterapeutisk behandling. Visse neurologiske sygdomme er medfødte, og vi behandler derfor også en del børn med f.eks spasticitet.

  Ofte vil de neurologiske lidelser være omfattet af reglerne om Vederlagsfri Fysioterapi. Læs venligst nærmere om dette under punktet “Vederlagsfri”, og ring på klinikken, hvis du er i tvivl.

  • Smertebehandling

  Kronisk eller langvarig sygdom i bevægeapparatet kan ofte give sig udslag i daglige smerter, som kan lindres ved fysioterapeutisk behandling. I samarbejde med din læge er du selvfølgelig korrekt medicineret, men moderne fysioterapi rummer mange muligheder for at smertelindre på andre måder.

  Vi tilbyder akupunkturbehandling, som er en helt bivirkningsfri behandlingsform, der kan være meget effektiv mod smerter. Desuden kan den manuelle behandling af led, muskler og sener være lindrende, især hvis man kombinerer med forsigtige udspændende øvelser. Elektrisk behandling med TENS, som blokerer for smertesignalerne, er også et middel mod kroniske symptomer.

  Vi samarbejder desuden med din læge om henvisning til specielle smerteklinikker, hvis det viser sig nødvendigt. Ring, hvis du er i tvivl.

  • Kronisk sygdom

  Hvis du har en kronisk lidelse, som medfører et alvorligt fysisk handicap og/eller, at du har brug for personlig hjælper eller hjælpemidler i hverdagen, så kan du være berettiget til Vederlagsfri Fysioterapi.

  Hvis betingelserne er opfyldt og din praktiserende læge er enig i, at du bør henvises, kan du modtage træning og behandling på klinikken uden udgift for dig. Denne behandling kan være meget vigtig for at udsætte eller undgå forværring af din tilstand.

  Har du en kronisk lidelse, som endnu ikke er invaliderende, men som kan udvikle sig, har du også mulighed for under denne ordning at modtage forebyggende træning.

  Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til Vederlagsfri Fysioterapi, så ring på klinikken og få yderligere detaljer.

  • Vederlagsfri

  Aftalen om Vederlagsfri Fysioterapi til mennesker med et fysisk handicap blev vedtaget i 1989. Ordningen har været en stor succes, som gennem årene har hjulpet fantastisk mange mennesker til et lidt bedre liv med deres lidelse.

  Præmisserne for aftalen har ændret sig en del gennem årene, og som tiden er gået er kriterierne for at blive indbefattet af ordningen blevet skærpet væsentligt, så det er blevet meget sværere at modtage vederlagsfri behandling. Dette handler selvfølgelig om økonomi.

  Men aftalen er kommet for at blive, og det betyder, at hvis du har et svært fysisk handicap, så har du mulighed for via egen læge at blive henvist til behandling uden udgift for dig.

  Ønsker du at vide mere, så kontakt klinikken eller din egen læge.

  • Hjemmebehandling

  Hvis du er henvist til fysioterapeutisk behandling eller optræning, og du ikke er i stand til at komme på klinikken på grund af omfattende fysisk handicap eller svækkelse, så er der mulighed for at modtage hjemmebehandling.

  Klinikken har mobilt ydernummer, hvilket vil sige, at du med sygesikringstilskud kan få fysioterapi ihjemmet. Vi foretrækker at give klinikbehandling, da alle nødvendige behandlingsmuligheder er til stede her, men hvis du og din læge mener, at behandling i hjemmet er nødvendig, så kommer vi til dig.

  Du vil som regel have en beskeden egenbetaling til kørsel til den behandlende fysioterapeut.

  Af og til vælger vi i samarbejde med forældrene, at udføre børnebehandling i hjemmet eller på en institution, fordi vi ønsker at børnene er i de tryggeste rammer under behandlingen/træningen.