Behandling

Moderne fysioterapi tilbyder i dag en bred vifte af behandlings- muligheder, som alle har til formål at afhjælpe de problemer, som mennesker i dag oplever i dagligdagen.

Uanset om du har et smerteproblem eller har svært ved at holde til de udfordringer, dit arbejde, idræt eller hverdag byder dig - eller du har gennemlevet et sygdomsforløb med et genoptræningsbehov, vil vi som fysioterapeuter kunne tilbyde dig en højt specialiseret indsats, som er målrettet netop dit behov.

En fysioterapeutisk behandling kan bestå af en række forskellige tiltag, som alene eller i kombination kan afhjælpe dit problem. En behandling vil altid aftales i tæt dialog med netop dig, der skal modtage den. Nedenfor kan du se, hvad en behandling eksempelvist kan bestå af.