Sundhedscheck

Vi kommer efter aftale på virksomheden og gennemgår den enkelte medarbejders arbejdsstillinger og fysiske udfordringer i forbindelse med arbejdets udførelse.

Gennem samtale og vurdering kortlægges behovet for fysisk træning, sundhedsfremme, forebyggende tiltag og det bedste udgangspunkt for bedste trivsel på arbejdspladsen. Vi laver forslag til optimering og forbedring for den enkelte.

Bestil tid