Priser

PRISER OG TILSKUD
Vi arbejder efter lægehenvisning hvortil der gives tilskud. Taksterne er fastlagt efter overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Regionen. Vi arbejder også uden lægehenvisning.

Patient andel pr. 01-04-22

Med henvisning
Første konsultation :285,33 kr.
Normalbehandling :181,43 kr.
Opfølgende træningsterapi :60,48 kr.
Kortbehandling :120,95 kr.
Træning på hold:120,95 kr.
Særskilt ydelse :107,50 kr.

Uden henvisning
Første konsultation :470,07 kr.
Normalbehandling :298,89 kr.
Kortbehandling :199,26 kr.
Træning på hold:199,26 kr.
Særskilt ydelse :107,50 kr.

Den offentlige sygesikring
Fysioterapi er en del af det offentlige sundhedsvæsen. Derfor gives der tilskud til din behandling. Det sker helt af sig selv, når du får en henvisning fra en læge. Det behøver ikke være din egen læge.
Vederlagsfri Fysioterapi
Hvis du har en kronisk lidelse og opfylder visse kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen i forhold til diagnose og grad af handicap, kan du modtage vederlagsfri behandling og/eller træning på klinikken. Dette kræver desuden, at du er henvist hertil af din praktiserende læge, som du bør kontakte vedrørende, om ordningen gælder for dig.

Sygesikringen Danmark
Er du medlem af Danmark giver de tilskud til behandling. Vi indberetter automatisk til dem når du har oplyst os om at du er medlem.

Forsikringskade/Sundhedsforsikringer
Har vi fra dit forsikringsselskab fået skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifterne, kan vi afregne direkte med dem. Nogle forsikringsselskaber kræver, at du har en lægehenvisning.

Servicekort
Hvis du har servicekort fra kommunen på 100% får du refunderet 85% af din egen betaling.

Træning
Du kan vælge mellem PBS Træning, hvor du betaler et fast beløb på kr 189,- pr måned for fri træning eller efter et “klippekort” system, hvor f.eks et 10-turs kort koster kr 450,-
Læs mere om Træning her

SuperSole
Du betaler normalt konsultationshonorar (ofte 2 konsultationer) samt kr. 870,- for sålerne.
Læs mere om SuperSole her

Priser

PRISER OG TILSKUD
Vi arbejder efter lægehenvisning hvortil der gives tilskud. Taksterne er fastlagt efter overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Sygesikringen. Vi arbejder også uden lægehenvisning.

Patient andel pr. 01-04-2020

Med henvisning
Første konsultation: 279,34,-
Normalbehandling: 177,61,-
Opfølgende træningsterapi: 59,21,-
Kortbehandling: 118,41,-
Holdbehandling: 118,41,-
Særskilt ydelse: 99,00,-

Uden henvisning
Første konsultation: 460,19,-
Normalbehandling: 292,60,-
Opfølgende træningsterapi: 97,54,-
Kortbehandling: 195,07,-
Holdbehandling: 195,07,-
Særskilt ydelse: 99,00,-

Den offentlige sygesikring
Fysioterapi er en del af det offentlige sundhedsvæsen. Derfor gives der tilskud til din behandling. Det sker helt af sig selv, når du får en henvisning fra en læge. Det behøver ikke være din egen læge.
Vederlagsfri Fysioterapi
Hvis du har en kronisk lidelse og opfylder visse kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen i forhold til diagnose og grad af handicap, kan du modtage vederlagsfri behandling og/eller træning på klinikken. Dette kræver desuden, at du er henvist hertil af din praktiserende læge, som du bør kontakte vedrørende, om ordningen gælder for dig.

Sygesikringen Danmark
Er du medlem af Danmark giver de tilskud til behandling. Vi indberetter automatisk til dem når du har oplyst os om at du er medlem.

Forsikringskade/Sundhedsforsikringer
Har vi fra dit forsikringsselskab fået skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifterne, kan vi afregne direkte med dem. Nogle forsikringsselskaber kræver, at du har en lægehenvisning.

Servicekort
Hvis du har servicekort fra kommunen på 100% får du refunderet 85% af din egen betaling.

Træning
Du kan vælge mellem PBS Træning, hvor du betaler et fast beløb på kr 189,- pr måned for fri træning eller efter et “klippekort” system, hvor f.eks et 10-turs kort koster kr 450,-
Læs mere om Træning her

SuperSole
Du betaler normalt konsultationshonorar (ofte 2 konsultationer) samt kr. 870,- for sålerne.
Læs mere om SuperSole her