Børnetræning

Klinikken har gennem en lang årrække opbygget erfaring med børnebehandling. Vi har i tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner være inddraget i motorisk træning og behandling af børn fra 2-3 måneders alderen og frem.

Fysioterapeuterne har ofte fungeret som konsulenter og har været involveret i udviklende forløb, indtil barnet har fået en institutionsplads, hvor kommunale terapeuter ofte tager over. I andre typer opgaver kommer vi hos dagplejere, børnehaver, skolefritidsordninger og i skoler, hvor vi gennemfører en egentlig motorisk træning .

Private henvender sig også gennem deres egen læge med en henvisning, hvis de ønsker en undersøgelse og opfølgende motorisk træning af deres barn.

Ring og få en snak med en fysioterapeut, hvis du har spørgsmål.

Bestil tid