Firmafysioterapi

Nørre Snede Fysioterapi, Træning & Akupunktur har i en lang årrække været en del af lokalsamfundet og en vigtig brik i befolkningens trivsel. Vi er i tæt kontakt med virksomheder og ansatte gennem behandling og har i en lang årrække arbejdet med ergonomiske tiltag på såvel offentlige som private virksomheder.

Samarbejdet er løbende blevet udbygget og inddragelse af forebyggende træning er i udvikling. Motiverende samtaler og planlægning af egen indsats er en stadig vigtigere vigtigere del af de ansattes trivsel. Heldigvis er der også fra virksomhedsledelsernes side generelt større fokus på vigtigheden af den forebyggende indsats på arbejdspladsen.

Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for din virksomhed.